EN İYİ ÖĞRENME YOLU

Onların en erken yaşlardaki yetenekleri, becerileri ve hayal dünyalarını keşfetmelerini sağlıyor, sevdikleri şeylerle öğrenmelerini sağlıyoruz.

ERKEN YAŞTA EĞİTİM

İlkiz Anaokulları gelişim alanlarına [sosyal gelişim, dil (sözel) gelişim, özbakım becerileri gelişimi, bilişsel gelişim ve fiziksel gelişim] ilişkin farklı yaş yapılarına uygun (3 yaş, 4 yaş, 5 yaş ve 6 yaş) deneyim ortamı sağlar. Çocuğun yaş (dönem) ve gelişim özellikleriyle bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak gözlemleyen, değerlendiren ve ihtiyaçlarını belirleyip destekleyen bir eğitim anlayışı gözetilir. Çocuğa davranış yönetimi olarak ‘’Pozitif Disiplin Yöntemi’’ temel olarak alınmış ve tüm eğitim sistemi bu temel anlayış üzerine inşa edilmiştir

KONTENJANDAN FAYDALANIN

Çocuklarınızın erken yaşta eğitimlerine katkıda bulunup, onların farklı yönlerini gelin hep birlikte keşfedelim.

ÖN KAYIT OLUŞTUR